Ulaže se 2,3 miliona u sistem za distribuciju električne energije na Cetinju

Crnogorski elektrodistributivni sistem (CEDIS) planira da u sistem za distribuciju električne energije na području cetinjske opštine ove godine investira oko 2,3 miliona eura, saopšteno je tokom današnjeg susreta izvršnog direktora Zorana Đukanovića sa gradonačelnikom Prijestonice Cetinje Aleksandrom Kašćelanom.

Đukanović i Kašćelan su se saglasili da CEDIS već nekoliko godina radi na modernizaciji distributivne mreže i objekata u Prijestonici, te da je međusobna saradnja sadržajna, profesionalna i na zadovoljstvo građana, odnosno korisnika usluga.

Đukanović i Kašćelan

„Drago mi je što dijelimo prioritete. Za nas su posebno važni radovi na modernizaciji distributivne mreže i objekata na seoskom području kako bi se omogućilo pouzdano napajanje električnom energijom postojećih korisnika i stvorili uslovi za priključenje novih objekata, a time omogućio razvoj ruralnih područja, pogotovo u sektoru poljoprivrede i turizma, jer se selu vraća sve više građana“, kazao je Kašćelan i dodao:

„Saglasili smo se da je unapređenje infrastrukture od presudnog značaja za ukupni razvoj i grada i države. Veoma nam je važno što će u prostoru nakadašnjeg kompleksa gornjeg Oboda biti izgrađena nova trafostanica, kako bismo i na taj način podržali investitora koji planira da ga revitalizuje, pokrene proizvodnju i zaposli naše sugrađane“, kazao je Kašćelan.

On se zahvalio Đukanoviću na društveno odgovornom poslovanju i razumijevanju CEDIS-a za potrebe zajednice, kao i na kontinuiranoj podršci projektima Prijestonice Cetinje.

„Cetinje je za nas u CEDIS-u važan zadatak. Uradili smo mnogo i uložili višemilionske iznose kroz projekat ugradnje elektronskih brojila, projekte revitalizacije i pojedinačne investicione projekte. Samo tokom ove godine planiramo da u sistem za distribuciju električne energije na području cetinjske opštine investiramo oko dva milona i 300 hiljada eura. I naravno tu nećemo stati, uz odličnu saradnju sa predstavnicima opštine, nastavićemo da brižljivo planiramo i pratimo razvojne zahtjeve naše Prijestonice“, poručio je Đukanović.

On je kazao da o CEDIS-u najbolje „govore“ postignuti rezultati, navodeći da je izgradnja elektroenergetske infrastrukture „najava“ pozitivnih privrednih kretanja te da bi, ukoliko globalne prilike ne budu imale negativan uticaj, trebalo da uslijedi period postepenog napredovanja.

CEDIS je, da podsjetimo, prošle godine u okviru projekta revitalizacije na području cetinjske opštine pokrenuo radove vrijedne oko 517 hiljada eura. Završeni su radovi na 10kV dalekovodu „Vrela“ i niskonaponskoj mreži „Bajramovica“, dok su i dalje aktuelni, ali u okviru planirane dinamike, radovi na 10kV dalekovodima „Cetinje“ i „Meterizi“. Radovi planirani za ovu godinu, osim završetka revitalizacije ova dva dalekovoda, podrazumijevaju i rekonstrukcije pet trafostanica naponskog nivoa 10/0,4kV, kao i revitalizaciju niskonaponskih mreža „Lalino ždrijelo“, „Dubova – Smokovci“ i „Dodoši“.

U završnoj fazi je izuzetno skup i složen projekat rekonstrukcije dalekovoda 35 kV  „Humci – Rijeka Crnojevića“ do Zagrablja, čime se rješava decenijski problem elektro snabdijevanja vodovodnog postrojenja u Podgoru i Višnjici. Dionica do Zagrablja koštala je oko 1,2 miliona eura, dok su za izgradnju dionice do magistrale Cetinje – Budva, planirana sredstva u iznosu od oko 360 hiljada eura.

U junu bi trebalo da otpočnu radovi na rekonstrukciji dalekovoda 35kV „Glava Zete – Čevo“ čija je vrijednost oko 350 hijada eura, a toku je i nabavka dva transformatora za trafostanicu 35/6 kV „Podgor“ koja će koštati oko 72 hiljade eura.

U toku je, takođe, izgradnja dalekovoda 10 kV „Dragomi Do“, kao i rekonstrukcija mreža koje se napajaju sa trafostanica 10/0,4 kV „Prekornica“ i „Čevo“, zašta je izdvojeno oko 410 hiljada eura.

Ove godine CEDIS će izdvojiti i oko 283 hiljade eura za radove na mreži i objektima srednjeg naponskog nivoa. Taj iznos predviđen je za izgradnju trafostanica „Velji Bostur“, „Lipovik“ i „Košuta“, kao i za rekonstrukciju trafostanice „Bajova“ i revitalizaciju niskonaponskih mreža koje se napajaju sa trafostanica „Meterizi“ i „Karuč“.

Plan za naredni period podrazumijeva finalizaciju AMM projekta u koji je, kao što je poznato, do sada uloženo preko 100 miliona eura. Za IV fazu opredijeljeno je dodatnih oko 7,6 miliona eura. Na području cetinjske opštine je ugrađeno 8.489  novih, elektronskih brojila, čime je u sistem daljinskog očitavanja uključeno 78 odsto konzuma.

© 2017 CEDIS All Rights Reserved. Created with love by bildstudio