Milionski projekti u Glavnom gradu

Na području Podgorice je od početka godine izgrađeno i pušteno u pogon šest trafostanica naposnkog nivoa (10/0.4kV) za šta je izdvojeno oko 520 hiljada eura. Ubrzo se očekuje i puštanje u pogon još dva objekta ukupne vrijednosti oko 270 hiljada eura (trafostanica 10/0,4 kV prema DUP-u “Univerzitetski centar” i trafostanica 10/0,4 kV prema DUP-u “Blok 35-36”).

Gradnja novih objekata naročito u urbanom dijelu Glavnog grada mahom je uslovljena širenjem konzuma, odnosno povećanjem broja novih korisnika. Takođe, novoizgrađeni objekti u značajnoj mjeri doprinose sigurnosti i kvalitetu napajanja električnom energijom i rasterećenju elektrodistributivne postojeće mreže.

TS Velje Brdo

Osim navedenog, intenzivno se radi na stvaranju preduslova za početak aktivnosti na izgradnji još 14 objekata naponskog nivoa (10/0.4kV) u Podgorici, što će CEDIS koštati oko 1.4 milona eura, od čega se najviše sredstava izdvaja za gradnju trafostanice 10/0,4kV prema DUP-u “Konik – Stari Aerodrom III”.

Pored objekata na srednjem naponu, podgorička opština će, kako se očekuje, do kraja godine imati u pogonu i novu trafostanicu 35/10kV “Velje Brdo”, za čiju izgradnju je CEDIS izdvojio million i 16 hiljada eura. Gradnjom ovog objekta direktno poboljšanje kvaliteta u napajanju električnom energijom može očekivati oko 1.300 korisnika sa područja: Rogama, Veljeg Brda, Vranjskih Njiva, Miletinih Njiva, Drezge, Radeće, dijela Zagoriča, Pirepa … Takođe, bolje napajanje može očekivati i oko 300 korisnika sa područja Stare Zlatice, Smokovca i Doljana.

U toku su i oko million i 300 hiljada eura vrijedni radovi na rekonstrukciji jedne od najvažnijih napojnih tačaka u Gravnom gradu – TS 35/10kV “Centar”. Nakon rekonstrukcije direktno poboljšanje kvaliteta u napajanju električnom energijom može očekivati oko 10 hiljada korisnika dijela grada Preko Morače, centar grada, ul.Slobode, Blok 5 i 6, Brijeg Morače, Drač i Pobrežje.

Aktuelni su i završni radovi na revitalizaciji četiri (10kV) dalekvododa (“Lijeva Rijeka”, “Mrke Petrovića”, “Dušići” i “Danilovgrad iz Podanja”) sa kojih se napajaju određena seoska područja podgoričke opštine. Revitalizacija ova četiri dalekovoda, između ostalog podrazumijeva i zamjenu preko 1.000 stubova, čime će se ostvariti značajno stabilnije i kvalitetnije napajanje pred početak zimske sezone.

Tokom 2020. godine na području opštine Podgorica su kroz investicione projekte realizovana ulaganja ukupne vrijednosti od oko 2.3 milona eura.

© 2017 CEDIS All Rights Reserved. Created with love by bildstudio