Servisne informacije za 27 i 28.septembar

Planirani radovi na mreži za 27 i 28. septembar

Zbog planiranih radova na mreži, u poneđeljak 27. septembra, bez napajanja električnom energijom će ostati:

Podgorica
– u terminu od 09 do 19 sati: Lijeva Rijeka, Veruša, Opasanica, Mokra, Brskut i  Bukumirsko jezero
– u terminu od 09 do 16 sati: dio Gornje Gorice-ul. Miloja Pavlovića, dio Sitničke, Majevičke i Kragujevačke ulice, dio Tološa- dio ul. Boška Buhe, Marka rašovića, Vlada Raičevića, Obodska, Aleksandra-Aca Prijića, Miloša Vuškovića, dio Dalmatinske ulice i dio Budvanske ulice
– u terminu od 08 do 15 sati: Ptikalj
– u terminu od 08:30 do 14:30 sati: zgrada Dijagnostike u Bulevaru Save Kovačevića i zgrada pored nje na Bulevaru  Mitra Bakića

Cetinje
– u terminu od 09 do 12 sati: Rvaši

Danilovgrad
– u terminu od 09 do 18 sati: Podanje, Forneti, Klikovače, Art Stone, dio Grba i Daljam, Komunice, Pirela, Čakarević, Klin maks, Darkvud i Rakočević
– u terminu od 08 do 15 sati: Dio Studenog
– u terminu od 08 do 16 sati: Dio Veljeg Brda

Tuzi
– u terminu od 09 do 16 sati: Kodra, Dušići, Lekovići, dio Sukuruća, Vladne, Vranj, dio Mataguža i Dubrave

Nikšić
– u terminu od 08 do 15:30 sati: Dio Prage

Bar
– u terminu od 08 do 14 sati: Kunje 2

Ulcinj
– u terminu od 08 do 16 sati: Možura

Kotor
– u terminu od 09 do 13 sati: Gornji Škaljari (područje oko crkve  “Gospa od snijega”  )
– u terminu od 09 do 10 sati: Resursni centar za sluh i govor “Dr Peruta Ivanović”
– u terminu od 12 do 13 sati: Zgrada Mravinjak i područje oko nje
– u terminu od 10 do 11 sati: Stara Rivijera i područje oko nje
– u terminu od 11 do 12 sati: Dobrota B, početak Treććeg puta i zgrada od sata
– u terminu od 09 do 11 sati: Kovačko Polje
– u terminu od 09 do 13 sati: Risan- područje od Doma zdravlja do Bolnice

Herceg Novi
– u terminu od 08 do 15 sati: Kruševice

Bijelo Polje
– u terminu od 08 do 16 sati: Nikoljac (dio naselja između škole i Kapele), Ivanje, Livadice, Mijatovo Kolo, Pavino Polje, Crnča, Radulići, Ivanje, Vrbe, Crhalj, Kradenik, Godijevo, Goduša, Sipanje, Korita, Ličine, Moravac, Šipovice, Stubo, Vrh, Negobratina, Osmanbegovo Selo, Lazovići, Čampari, Sušica, Đalovići, Sokolovac, Dupljaci, Lozna, Rakonje, Potkrajci, Crniš, Čokrlije
– u terminu od 09 do 15 sati: Voljavac, Bijedići

Mojkovac
– u terminu od 09 do 11 sati: Gostilovina

Kolašin
– u terminu od 09 do 16 sati:  Repetitor Zekova Glava
– u terminu od 09 do 15 sati:  Smailagića Polje, Velje Duboko

Plav
– u terminu od 09 do 14:30 sati:
Sirana, Novšiće, Liješće, Velika, Vojna Kasarna, Pepići, Titeks, Mašnica, Gornja Rženica, Murino i dio sela Brezojevice

Rožaje
– u terminu od 09 do 14:30 sati: Selo Rijeka

Petnjica
– u terminu od 09 do 14:30 sati: Petnjica,Godočelje,Lagatori,Đuđ,Murovac,Javorovo,Radmanci,Lješnica,Tucanje,Orahovo,Vrševo,Bor,Savin Bor,Ponor,Dobrodole,Vrsaljke, Dašča Rijeka i Kruščica, dio sela Lagatore

Andrijevica
– u terminu od 09 do 14:30 sati:  dio sela Bojovići, Selo Zoriće
– u terminu od 07:30 do 18 sati:  Selo G.Luge, dio Sela Gračanica, dio Sela Ulotina, Selo Kruševo, Selo Zoriće

Žabljak
– u terminu od 09 do 18 sati: Tepca, Reciklažni Centar, Kovačka Dolina, Prisoje, Pitomine, Bosača, Vjetrena Brda, objekat Vojske na Štuocu, Štuoc – Vojska, Uskoci, Palež, Kočado, Podgora, Majčina Glavica, Nadgora

Pljevlja
– u terminu od 11 do 13 sati:  Ljutići, Ćirovići, Vrulja, Vlaovina, Breza, Zelena Stijena, Podborova
– u terminu od 09 do 15 sati:  Ćirovići
– u terminu od 09 do 17 sati:  Mataruge

Plužine
– u terminu od 09 do 15:30 sati:  Dio Goranska, Okrajci

Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom. U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni.

Zbog planiranih radova na mreži, u utorak 28. septembra, bez napajanja električnom energijom će ostati:

Podgorica
– u terminu od 08 do 10 sati: dio Bioča,Grudice, Crpna Bioči, Jelin Dub i željeznička stanice Bratonožići, Bioči i Lutovo, Milunovići, Šujaci, Kupine, Rijeka Piperska, Duga, Potoci, Potkrš, Klopot, Pelev Brijeg, Lutovo, Boljesestre, Seoštica i Orah
– u terminu od 08 do 18 sati: dio Bioča,Gornje i Donje Mrke, Crkvice, Ras, Podsić, Blizna i Petrovići
– u terminu od 09 do 16 sati: Jelin Dub i željeznička stanica Bratonožići, dio Tološa- dio ul. Boška Buhe, Marka rašovića, Vlada Raičevića, Obodska, Aleksandra-Aca Prijića, Miloša Vuškovića, dio Dalmatinske ulice i dio Budvanske ulice, dio Maslina-dio ul.  Skopske,  X crnogorske brigade,  Ruđera Boškovića,  Sarajevske, Carev Laz, d Đulje Jovanova i Tripe Kokolja

Cetinje
– u terminu od 08 do 17 sati: Šinđon, Pod Uba, Drušići, Prevlaka, Rvaši, Gospoštine, Pipac, Karuč, Cerov Pod, Kraće Do, Dodoši, Žabljak Crnojevića, Kokošice, Meterizi, Jankovića Krš, Lalino Ždrijelo, Dobrska Župa, Đalci i Božija Voda

Danilovgrad
– u terminu od 08 do 15 sati: dio Studenog
– u terminu od 08 do 15 sati: dio Veljeg Brda

Tuzi
– u terminu od 09 do 16 sati: Kodra, Dušići, Lekovići, dio Sukuruća, Vladne, Vranj, dio Mataguža i Dubrave

Nikšić
– u terminu od 08 do 15 sati: Dio Morakova, Dio Vraćenovića
– u terminu od 08 do 15:30 sati: Dio Vraćenovića, Pilatovci, Obljaj, Vučji Do, Rvana Gora, Bratogošt, Bjelice, Gornja Somina, Vrbice, Crkvice, Ubla

Bar
– u terminu od 08 do 14 sati: Polje kod Duvanske, Stare Ambulante, Jankovići, Prelevići, Karanikići, Repetitor Volujica
– u terminu od 09 do 16 sati: Godinje, Gornja i Donja Seoca i Raduš

Ulcinj
– u terminu od 08 do 16 sati: Možura
– u terminu od 08 do 16 sati: Ćurke, Kodre Dakine, Sutjel, Reč

Budva
– u terminu od 08 do 14 sati: Povremeno isključenje do 30 minuta za: Bečići, Boreti, Ivanovići, Čučuci, Rafailovići, Bečićka plaža i hoteli, Vještica

Kotor
– u terminu od 09 do 13 sati: Risan- područje od Doma zdravlja do Bolnice
– u terminu od 08 do 14 sati: Mirac, Koložun, Čavori
– u terminu od 09 do 10:30 sati: Muo – područje od Jovanovića do starog vojnog objekta
– u terminu od 10:30 do 12 sati: Prčanj- Jerovica
– u terminu od 09 do 13 sati: Markov Rt, Stoliv

Bijelo Polje
– u terminu od 08 do 16 sati: Rakonje, Lozna, Voljavac, Bijedići, Nikoljac (dio naselja između škole i kapele)
Teritorija opštine Bijelo Polje Manastir Morača, Međuriječje, Rovca, Liješnje, Duboko, Gornja Morača, Mioska, Prekobrđe, Bare, Uljari, Podi, Raško, Ljuta, Vozarine, Požnja, Ravni Potoci, Rasovo, Loznice, Strojtanica, Boljanina, Vlah, Zminac, Repetitor ‘Kurilo’, Kukulje
– u terminu od 09 do 15 sati: Voljavac, Bijedići, Lozna, Nikoljac (dio naselja između škole i kapele)
– u terminu od 1:00 do 05:30: Teritorija opštine Bijelo Polje

Kolašin
– u terminu od 10 do 12 sati:  Manastir Morača, Međuriječje, Rovca, Liješnje, Duboko, Gornja Morača, Mioska, Prekobrđe, Bare, Uljari, Podi, Raško, Ljuta, Vozarine, Požnja, Ravni
– u terminu od 09do 15 sati:  Suva Gora, Trebješica, Kos
– u terminu od 08 do 16 sati:  Bare

Mojkovac
– u terminu od 10 do 11 sati: Čuklin
– u terminu od 09 do 15 sati: Gojakovići

Plav
– u terminu od 09 do 14:30 sati:  Selo Babino Polje-Opština Plav

Rožaje
– u terminu od 09 do 14:30 sati: Dio sela Seošnica

Petnjica
– u terminu od 09 do 14:30 sati: Dio sela Trpezipotrošači

Andrijevica
– u terminu od 09 do 14:30 sati:  dio sela Bojovići, Selo Zoriće
– u terminu od 07:30 do 18 sati:  Selo G.Luge, Dio sela Božiće, Dio Sela Gračanica, Dio Sela Ulotina, Selo Kruševo, Selo Zoriće

Berane
– u terminu 09 do 14:30 sati: Budimlja, Mašte i dio sela Goražde

Žabljak
– u terminu od 09 do 18 sati: Tepca, Reciklažni Centar, Kovačka Dolina, Prisoje, Pitomine, Bosača, Vjetrena Brda, objekat Vojske na Štuocu, Štuoc – Vojska, Uskoci, Palež, Kočado, Podgora, Majčina Glavica, Nadgora

Pljevlja
– u terminu od 09 do 17 sati:  Bitine, Palež, Zaglavak, Lever Tara, Glibaći, Jovići, Meki Do, Pupović, Zasada, Morajice, Jelov Panj, Kolijevka, Slatina, Kalušići, Ograđenica

Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom. U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni.

  • 21/10/2021
© 2017 CEDIS All Rights Reserved. Created with love by bildstudio