Osnovan Crnogorski elektrodistributivni sistem

Na XIV ponovljenoj vanrednoj skupštini akcionara  EPCG  AD – Nikšić, 23. juna, na osnovu unaprijed utvrđenog dnevnog reda Skupštine, kojom je predsjedavao izvršni rukovodilac Direkcije za ljudske resurse Ranko Vojinović, donijete su slijedeće odluke: odluka o osnivanju Društva sa ograničenom odgovornošću ”Crnogorski elektrodistibutivni sistem ” – CEDIS i odluka o prihvatanju nenovčanog

Opširnije

Održana prva sjednica Odbora direktora CEDIS-a

Danas je u Podgorici održana prva konstitutivna sjednica Odbora direktora Crnogorskog elektrodistributivnog sistema DOO Podgorica (CEDIS) na kojoj je za predsjednika Odbora imenovan Miodrag Čanović, za izvršnog direktora Zoran Đukanović i za sekretara kompanije Magdalena Vukčević. Ovoj sjednici je prethodila jučerašnja sjednica Odbora direktora EPCG na kojoj je, u ime

Opširnije