Reagovanje: U Šušnju nije bilo požara izazvanog prekidom dalekovodnog užeta

Povodom informacije, da je do požara na objektu g-dina Rustema Tusa u Šušnju došlo usljed oštećenja na distributivnom dalekovodu, a koja je danas objavljena u pojedinim medijima, javnost informišemo sledeće:

Crnogorski elektrodistributivni sistem (CEDIS) demantuje  informaciju da je požar na objektu g-dina Rustema Tusa u Šušnju izazvan kvarom na naštoj infrastrukturi. Na dalekovodu 35 kV „Bar – Sutomore“, čija trasa prolazi u blizini pomenutog objekta, nije bilo nikakvog prekida užeta, odnosno dalekovod je u tehnički ispravnom stanju i nema oštećenja na opremi i provodnicima. Svi provodnici su uredno zategnuti (nema prekinutih užadi), a prema poslednjim podacima sa kojima raspolažemo pomenuti objekat nije oštećen. Takođe, kuća Rustema Tuse nije gorela u požaru čak uopšte nije oštećena.

Na području opštine Bar, danas i tokom prethodonog dana, nije bilo neplaniranih prekida u napajanju električnom energijom. Takođe napominjemo, da je mreža na području Šušnja i dalje ugrožena požarom, kao i da se preduzimaju sve neophodne mjere kako bi se izbjegla oštećenja na distributivnim objektima i mreži.

Stoga, molimo za opreznost prilikom utvrđivanja uzroka požara medijskim putem, jer se u aktuelnim okolnostima etiketira kompanija  čije su ekipe konstantno u pripravnosti i na terenu radi pravovremenog djelovanja i koje su učestovale u gašenju pojedinih požara, a na raspolaganju su za pružanje svih vidova pomoći. Takođe, CEDIS  isključuje dalekovode koji bi mogli biti ugroženi požarima, a o čemu redovno obavještavamo javnost.

Još jednom molimo za saradnju i razumijevanje, i ističemo da  CEDIS preduzima sve neophodne mjere u aktuelnim okolnostima, kako bi napajanje naših korisnika bilo redovno i  bezbjedno.

© 2017 CEDIS All Rights Reserved. Created with love by bildstudio