Kontakt info

19100 - ovaj broj je besplatan! Centar za kontakt s kupcima (08-20h) pr@cedis.me - ukoliko ste predstavnik medija ili želite podnijeti zahtjev za spo- nzorstvo ili društveno odgvornu aktivnost ili želite proslijediti poziv na korpora- tivnom nivou ovo je adresa za Vas. ljudski.resursi@cedis.me - adresa na koju možete proslijediti svoj CV.


Adresa sjedišta društva:
Crnogorski elektrodistributivni sistem
Ulica Ivana Milutinovića br. 12;
81000 Podgorica;
Ostale informacije
PIB: 03099873
PDV 30/31-16162-1

 

Prijava kvara

Ovdje možete pronaći dežurne brojeve telefona u svim crnogorskim opštinama putem kojih se možete informisati o pitanjima vezanim za prekide u napajanju električnom energijom ili prijaviti kvar na distributivnoj mreži.

SPISAK DEŽURNIH BROJEVA TELEFONA

Grad

Broj telefona

Termin dostupnosti

Podgorica i Cetinje 020 633 979 00-24h
020 621 264 (fax) 00-24h
020 622 773 00-24h
067 240 018 00-24h
Nikšić 040 213 926 00-24h
Plužine 040 271 256 08-20h
Berane i Petnjica 051 233 320 00-24h
Andrijevica 051 243 306 067 320 063 00-23h
Plav Gusinje 051 251 109 067 215 449 00-24h 07-23h
Bijelo Polje 050 486 380 00-24h
Rožaje 051 271 295 051 274 454 00-24h
Kolašin 020 865 178 00-24h
Mojkovac 050 472 325 00-24h
Pljevlja 052 311 132 00-24h
Žabljak, Šavnik 052 361 413 00-24h
Bar 030 316 534 00-24h
Kotor 032 322 911 00-24h
Budva 033 458 517 00-24h
Tivat 032 671 104 00-24h
Ulcinj 030 412 112 00-24h
067 220 646
Vladimir (posle 16h UL) 030 459 236 08-16h
Herceg Novi 031 327 326 00-24hhh

Kontakt forma

    © 2017 CEDIS All Rights Reserved. Created with love by bildstudio