Kontakti za medije

Za sve potrebne informacije mozete se obratiti Sektoru za korporativnu komunikaciju na adresu pr@cedis.me

© 2017 CEDIS All Rights Reserved. Created with love by bildstudio