CEDIS u brojkama

Jezikom brojeva, prikazujemo vam najvažnije podatke o našim proizvodnim i finansijskim rezultatima, strukturi zaposlenih...

Na dan 01.08.2017. godine ukupan broj zaposlenih u CEDIS-u je 1336, pri čemu je kadrovska struktura zaposlenih sledeća:

STRUKTURA ZAPOSLENIH
Rad na neodređeno vrijeme 1286
Rad na određeno vrijeme 50

Kadrovska struktura zaposlenih na neodređeno vrijeme je sledeća:

KADROVSKA STRUKTURA ZAPOSLENIH
I2 5
II 18
III 264
IV 1 466
IV 2 260
V 14
VI 15
VII 1 294

Strategiju razvoja energetike Crne Gore do 2030. godine možete pogledati ovdje.

Distributivni sistem je dio elektroenergetskog sistema koji služi za prenošenje električne energije od prenosne mreže, ili elektrana priključenih na distributivnu mrežu, do krajnjih kupaca i čini je sistem vodova i postrojenja naponskih nivoa 35 kV, 10 kV i 0,4 kV. Struktura i osnovne karakteristike distributivnog sistema Crne Gore su:

Vodovi (ukupno 19.110 km):

 • nadzemni vodovi 35 kV u dužini od..........1041 km
 • kablovski vodovi 35 kV u dužini od..............77 km
 • nadzemni vodovi 10 kV u dužini od....... ..3599 km
 • kablovski vodovi 10 kV u dužini od....... ..1232 km
 • nadzemni vodovi 0,4 kV u dužini od.......11341 km
 • kablovski vodovi 0,4 kV u dužini od..........1549 km

Trafostanice (ukupno: 4887)

 • broj TS 110/10kV.....................................................3
 • broj TS 35/10 kV....................................................95
 • broj TS 35/0,4 kV, TS 35/6 kV................................37
 • broj TS 10/0,4 kV...............................................2461
 • broj STS 10/0,4 kV.............................................2292
© 2017 CEDIS All Rights Reserved. Created with love by bildstudio