Servisne informacije za 20. oktobar

 

Zbog planiranih radova na mreži,  u srijedu 20. oktobra, bez napajanja električnom energijom će ostati:

 

Podgorica

–  u terminu od 09 do 19 sati: Lijeva Rijeka, Veruša, Opasanica, Mokra, Brskut i  Bukumirsko jezero;

– u terminu od 09 do 16 sati – dio Zlatice (Dunavska ulica);

– u terminu od 08 do 16 sati – ul. Dr Saše Božovića i dio ul. Nikole Tesle;

– u terminu od 08 do 16 sati: dio ul. Španskih boraca, Koste Racina, Treće sandžačke brigade, ul. Žikice Jovanovića Španca i ul. Novice Cerovića.

 

Danilovgrad

– u terminu od 08 do 15 sati – dio Studenog i Lakat.

 

Tuzi

– u terminu od 09 do 16 sati: Vuksanlekići, Sukuruć, Kodrabudan, Dreševići i Podhum.

 

Cetinje

– u terminu od 09 do 17 sati – Podgor i Utrg;

– u terminu od 07:30 do 18 sati: Lipovik, Čukovići , Dujeva,  Zajčina, Mihailovići, Poseljani i Zaštek;

– u terminu od 08 do 17 sati: Šinđon, Pod Uba, Drušići, Prevlaka, Rvaši, Gospoštine, Pipac, Bobija, Karuč, Cerov Pod, Kraće Do, Dodoši i Žabljak Crnojevića, Kokošice, Meterizi, Jankovića Krš, Lalino Ždrijelo, dio Dobrske Župe i Božija Voda (kratka isključenja u navedenom terminu);

–  u terminu od 08 do 16 sati – dio Dobrske Župe i Đalci.

 

Nikšić

– u terminu od 7:30 do 9 sati: Voli, Ibon, Autobuska stanica, pozorište „18. Septembar“, Mex, Stara Varoš, ul. Gojka Gačevića, Željeznička stanica, Bulevar 13. jul, Montex, Okov, Mehanizacija EPCG , zgrada Bas, Mup CG, upravne zgrade Mehanizacije i programata i Boksita,  HDL Laković, Armirački pogon, ul. Vuka Mićunovića, dio Njegoševe, Dom penzionera, Novaka Ramova, Karađorđeva ul, Vardarska ul, Kličevo, Hidrotehna, Mrkošnica, dio iza Meandera, PP Bast plastik, Studenca, Brlja, Aerodrom – Kočani , NTC logistik, Taložnik, VP Kapino Polje, pilana – Milić Kočani, Poklonci, Poklonci – vodovod, Krupac, Crnodoli, Vitalac, Štedim, Vib-Bas, Lovćen auto, Golijsko naselje – Kličevo, kamenolom Vrtac, Booster, Radulović šljunkara, tunel Budoš, Stubičko Međeđe i Stubički Dolovi, Stubica, Paprati, Cerovo, Bogetići, Drenoštica, Vitasojevići, Straševina,  Pekara (Uniprom), benzinska pumpa „Nikšić 3“, Mesna industrija Goranović, Tei Mont, novi Monte-živ, Žitan petrol – Brlja, stovarište Neckom, Agromont, Atlas Montenegro, Vrtac, Široka Ulica, Broćanac, Riđani, Kuside vojska, Stari Dvori (Stuba), most na Moštanici, Metalac, Neckom, Mušovina, Čađalica, ul. Ivana Milutinovića, zgrada EPCG, ul. Peta proleterska, ul. Jovana Cvijića, ul. Manastirska, ul. Njegoševa, Trg Slobode i Trg Šaka Petrovića;

– u terminu od 8 do 15 sati: Kuta, Kuside, Raspuće, Mrkajići, Usputnica, Broćanac Viluški, Jasikovica, Zaljutnica, MUP, ul. Milovana Pekovića, ul. Novice Cerovića, ul. Vuka Karadžića i Voja Deretića;

– u terminu od 9 do 12 sati: Okov, Montex, Mehanizacija EPCG i zgrada Bas, Mup CG, Mehanizacija i programat (upravna zgrada), Voli, Ibon, Autobuska stanica, Pozorište 18. septembar, Mex, Stara varoš,  ul. Gojka Gačevića i Željeznička stanica

– u terminu od 12 do 16 sati – veći dio Kličeva;

– u terminu od 12 do 17 sati: upravna zgrada Boksita,  HDL Laković, Armirački pogon, ul. Vuka Mićunovića, dio Njegoševe, Dom penzionera, ul. Novaka Ramova, Karađorđeva i Vardarska ulice, dio Kličeva i dio centra.

 

Bar

– u terminu od 07:30 do 16 sati: Mikovići, Braćeni, Dabovići, Komarno, Gađi, Šiševići, pumpe vodovoda, Orahovo, Dupilo i Popratnice;

– u terminu od 09 do 11 sati – ul Jovana Stojanovića br. 8;

– u terminu od 08 do 16 sati – Gornji i Donji Murići i Pinčići.

 

Budva

– u terminu od 08 do 14 sati – dio naselja Boreti uz cetinjsku magistralu.

 

Kotor

– u terminu od 09 do 13 sati – Stoliv i naselje od Trojstva do šanka „Oskar“;

– u terminu od 11 do 15 sati: Morinj, Gornji Morinj i Kostajnica (prekidi u trajanju do 30 min u periodu izvođenja radova);

– u terminu od 08 do 14 sati – Mirac, Čavori i Koložun;

– u terminu od 10 do 11 sati – Perast, Dražin Vrt i ribnjak Cogi.

 

Pljevlja

– u terminu od 08 do 16 sati: repetitor Gradac, Crno Brdo, Glisnica, Jakupov Grob, Rađevići, Mironići, Boljanići, Jezero, Kovač, Zorlovići, Potkovač, Savine Vode, Rajišići, Đuli, Milakovci, Pliješ, repetitor Vraca, Skenderovina, Babino Brdo, Đakovići, Prisoje, Metaljka, Bjeloševina, Strahov Do, Čardak-Rt, Puzići, Plakali, Prehari, Gradac, Pupovići, Crnci, Leovo Brdo, Cerovci, Vrba, Šljuke, Zahum, Meljak, Višnjica i Orlja;

– u terminu od 08 do 17 sati: Odžak, Alići, Vilići i Zekavice (moguća kratkotrajna isključenja u navedenom terminu);

– u terminu od 08 do 17 sati: Jasen, Dubočica, Rasno, Bratosavina, Podkrajci, Lijeska, Kordovina i Maoče;

– u terminu od 09 do 17 sati – Gotovuša i Milunići.

 

Žabljak

– u terminu od 09 do 18 sati: Tepca, Reciklažni centar, Kovačka Dolina, Prisoje, Pitomine, Bosača, Vjetrena Brda, objekat vojske na Štuocu, Štuoc – vojska, Uskoci, Palež, Kočado, Podgora, Majčina Glavica i Nadgora.

– u terminu od 08 do 17 sati – Stolac.

 

Bijelo Polje

– u terminu od 08 do 16 sati: Lozna, Rasovo, Loznice, Obrov, Strojtanica, Boljanina, Bogaz, Vlah, Zminac, repetitor ‘Kurilo’, Rasovo – Francuska Mahala i Rasovo – Resnik, Pali, Cerovo, Gornja Lipnica, Rodijelja, Brčve i Ivanje – škola;

– u terminu od 11 do 17 sati: Potoci, Žurena, Laholo, Kostići, Kaševari, Dubovo, Brestovik, Pašića Polje, Femića Krš, Brzava, Prijelozi, Zagrad, Crnča, Radulići, Ivanje, Vrbe, Crhalj, Kradenik, Godijevo, Goduša, Sipanje, Korita, Ličine, Moravac, Šipovice, Stubo, Vrh, Negobratina, Osmanbegovo Selo, Lazovići, Čampari, Sušica, Đalovići, Sokolovac, Dupljaci, Poda, Bioča, Trubina, Srđevac, Lozna, Jagoče i Crniš;

– u terminu od 08 do 16 sati: Crnča, Radulići, Ivanje, Vrbe, Crhalj, Kradenik, Godijevo, Goduša, Sipanje, Korita, Ličine, Moravac, Šipovice, Stubo, Vrh, Negobratina, Osmanbegovo Selo, Lazovići, Čampari, Sušica, Đalovići, Sokolovac, Dupljaci, Čokrlije, Mahala, Krstače, Pavino Polje, Bijeli Potok, Grubješići, Kičava, Biokovac, Grab, Kovren, Vergaševići, Gorice, Slatka, Bliškovo i Stožer;

– u terminu od 08:30 do 15 sati – Sutivan (dio naselja od škole prema Kneževićima);

– u terminu od 15 do 19 sati – Ujniče i Livadice.

 

Kolašin

– u terminu od 08 do 16 sati: Dulovine, Šljivovica, Izlasci, Manastir, Rečine, Lokve, Padež, Skrbuša, Bijeli Potok, Planinica, Mateševo, Jabuka, Drcka, Đekići, Sunga, Bare Kraljske, Lug Vukićevića, Drndari, Suva Gora, Vranještica, Oćiba, Benzinska pumpa, Vladoš, Lugovi, Žirci, Moračka Bistrica, Jasenova, Ocka Gora, Međuriječje, Smolice, Mrtvo Duboko, Bulje, Andrijevo, Vlahovići, Gornja Rovca, Bogutov i Jasenov Do, Trmanje, Cerovica, Trešnjica, Liješnje, Repetitor RDC-a, Višnje, Velje Duboko i Smrčje;

– u terminu od 09 do 15 sati – Selišta i Andrijevo.

 

Mojkovac

– u terminu od 10 do 13 sati – Lepenac i Slatina.

 

Rožaje

– u terminu od 09 do 14:30 sati – dio sela Seošnica;

– u terminu od 15 do 17 sati – selo Bijela Crkva.

 

Andrijevica

– u terminu od 08:30 do 14:30 sati – dio sela Zabrđe i Zoriće.

 

Petnjica

– u terminu od 08:30 do 14:30 sati: Laze, Vrbica, Trpezi, Kalica i fabrika košulja Lavista.

 

Plav

– u terminu od 09 do 14:30 sati – gradsko jezgro Plava, Dom kulture i Sporska hala.

 

Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom. U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni.                                                                                                                       

                                                                                          Služba za korporativne kominikacije – CEDIS

  • 08/12/2021
© 2017 CEDIS All Rights Reserved. Created with love by bildstudio